شرکت دیوالت، آشنایی با این برند و فعالیت های آن تا به امروز

شرکت دیوالت، آشنایی با این برند و فعالیت های آن تا به امروز

تاریخچه تاسیس شرکت دیوالت ورود دیوالت به عصر جدید توسعه و شهرت جهانی شرکت دیوالت ساخت لوازم پرکاربرد ایمنی و دیوالت امروزی اگر توجه کرده باشید رنگ ابزار ساخته شده دیوالت، زرد و مشکی بوده…

ادامه مطلب